generique cialis

Livestav

+ 420 776 732 864
info@livestav.cz

Zabýváme se montáží hromosvodů, elektroinstalací a elektromontážemi. Hromosvody montujeme na všech typech střech. Elektrikářské práce provádíme ve všech objektech od rodinných domků až po skladové a výrobní haly a prostředí s nebezpečím výbuchu. Práce provádíme i na klíč a cenové kalkulace zdarma.

300 let zkušeností

Poskytujeme kompletní služby v oblasti montáží, oprav po více než 300 let. Máme za sebou tisíce realizovaných zakázek pro malé i velké klienty.

Dle vyhlášky 268/2009 o technických požadavcích na stavby se ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit

 1. a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména vestavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat
  b) poruchu s rozsáhlými důsledky na veřejných službách,zejména v elektrárně, plynárně, vodárně, budově pro spojová zařízení a nádraží
  c) výbuch zejména ve výrobně a skladu výbušných a hořlavých hmot, kapalin a plynů
  d) škody na kulturním dědictví, popřípadě jiných hodnotách, zejména v obrazárně, knihovně, archivu, muzeu, budově, která je kulturní památkou
  e) přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen a) až d) musí být před bleskem chráněny
  f) ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá-li nad okolí, zejména u továrního komína, věže, rozhledny a vysílací věže

Provádíme výchozí i pravidelné viagra pas cher revize a montáže uzemnění a hromosvodů

rodinných domů, bytů, sklepů, garáží, úřadů, provozoven, obchodů, skladu, kanceláří a podobně.Revize a montáže hromosvodů v prostředí s nebezpečím výbuchu.Jako například revize skladů, čerpacích stanic PHM a LPG, lakovny, provozy s mícháním barev, prostory s elektrostatickým nanášením barev, chemické provozovny a jiné prostory s výbušnými kapalinami, plyny a prachy.

Z hlediska výskytu bouřek dle ČSN 34 13 90 – ČR - území se zvýšenou bouřkovou činností (20 až 30 dnů v roce).

Revize provádíme s využitím nejmodernější měřicí techniky propojené s výkonným databázovým systémem norem.

Revize hromosvodů je prováděna certifikovaným revizním technikem s potřebnou kvalifikací a osvědčeními pro dané zařízení.

Výsledky revize hromosvodu Vám dodáme v papírové nebo v elektronické podobě.

 

Lhůty pravidelné revize sledujeme a budeme Vás informovat končící platnosti elektrorevize.

JÍMACÍ ZAŘÍZENÍ - slouží k ochraně objektu před přímým úderem blesku. Toto zařízení jímače a jímacího vedení lze nahradit stávajícími kovovými střechami, žlabem a jinými kovovými předměty na střeše jako náhodných jímacích zařízení.

SVODY - slouží k vodivému připojení jímacího zařízení na uzemnění. Mají za úkol spolehlivě svést zachycený blesk do země co nejkratší cestou tak, aby se zamezilo nebezpečným přeskokům do kovových hmot v objektu. Svody můžeme vytvořit jako vnější nebo skryté.Kovových konstrukcí umístěných na objektu lze využit jako náhodných svodů, vyjímečně též konstrukcí procházejících objektem.

 

 

UZEMNĚNÍ - je zařízení pro přechod blesku do země. Je sestaven ze zemničů a zemnícího vedení. Navzájem a trvale spojená uzemnění objektu tvoří uzemňovací soustavu. Zemnič je vodivé těleso uložené do země nebo do betonu tak, aby vytvořilo vodivé spojení se zemí. Strojený zemnič je zemnič záměrně zřízený k uzemnění, náhodný zemnič je vodivý předmět uložený trvale v zemi nebo v betonu, který byl vybudován k jinému účelu než k uzemnění a je použitý jako zemnič.

Aktivní hromosvody nejsou v ČR povoleny montovat.

Materiál na hromosvody

Hromosvody se montují několika možných materiálů

FeZn - Pozinkované železo po čase dochází ke korozi

CU - Měď nejdražší varianta

AlMgSi - Hliník dnes nejpoužívanější

Všechna práva vyhrazena • 2017 Livestav • Vyrobil Martin Grus - Studio Tužka